Master Exhibition Plural Plur, Kunstnernes Hus, 2019 Foto: Istvan Virag


___________________________________________

Som en förlängning av din kropp / As an extension of your body
25 min, video, 2019

En film om de som vårdar men som inte blir vårdade och sökandet efter att må bättre.
A film on those who take care but who aren’t taken care of, and on the search for feeling better.