duva 1

bild_5    bild_4

bild_2    bild_8

bild_6    bild_7

___________________________________________

Allting går över om man
blundar/ All things disappear if you close your eyes
58 min, video/installation, 2017

Jag: Mamma varför älskar du charterresor så?
Mamma: För det är livet, varmt och soligt.
Jag: Vill du och Carina följa med mig på en charterresa och så får jag filma er?
Mamma: Jag vet inte Ina, vad ska det bli för film egentligen?
Jag: En film om er.
Jag: Vart vill ni åka då?
Mamma: Det spelar ingen roll. Tror vi skulle kunna ha det lika kul i en koja i skogen.
Mamma: Jag pratade med Carina idag, vi är så glada för att vi ska åka, vi pratade i flera timmar.
Jag: Varför pratade ni så länge?
Mamma: För att vi älskar varandra förstår du väl?

Jag: Mamma, hur känns det att ha jobbat så hårt hela ditt liv?
Jag: Mamma, hur känns det att hela din kropp är söndersliten?
Jag: Mamma, varför opererar du inte ditt knä?
Jag: Mamma, känner du dig ensam?
Jag: Mamma, jag är orolig för dig.

___________________________________________

Me: Mom, why do you love charter trips?
Mom: Because it’s life, warm and sunny
Me: Do you and Carina want to go on a charter trip with me while I film you?
Mom: I don’t know Ina, what kind of film would that be?
Me: A film about you.
Me: Where do you want to go?
Mom: It doesn’t matter. I think we could have as much fun in a tree house in the woods
Mom: I talked to Carina today, we’re so happy that we’re going, we talked for hours.
Me: Why did you talk that long?
Mom: Because we love each other you see?

Me: Mom, how does it feel to have been working as hard as you all your life
Me: Mom, how does it feel that your body is worn out?
Me: Mom, why don’t you have your knee operated?
Me: Mom, do you feel lonely?
Me Mom, I’m worried about you.