Tack (pågående projekt)
video/installation 2022

Foto tillsammans med Lea Park Apelgren