Gotland Stories, Gotlands Konstmuseum, 2022

___________________________________________


Mamma i norr, i öster, i söder, i väster
video/installation, 2022 

Ina Porselius videoinstallation Mamma, i norr, i öster, i söder, i väster gestaltar en kvinna, konstnärens mamma boendes på Gotland. Modern är svårt sjuk och kan inte lämna sitt sjukanpassande hem. Genom filmen får vi följa med henne när hon utför sina vardagssysslor i bostaden omgiven av sjukhussäng, droppställning och rullator. I ett föränderligt flöde kombineras bilder av modern i hemmet med exteriöra bilder av havet, filmat utifrån alla kompassriktningar. Havet, också förknippat med ambivalens och motsägelser för å ena sidan tankarna till frihet, föränderlighet och oändlighet, å andra sidan till instängdhet, avskildhet och enslighet. Vattnet både kontrasterar och förstärker därmed innehållet av den isolerade kvinnan i sitt hem och belyser på samma gång dubbelheten i att leva på en ö.  

Text: Angelica Blomhage, curator Gotlands Konstmuseum